Bronze

فقط نرم افزار
 • تا ۱۰۰۰ مشتری
 • تعداد کاربران: نامحدود
 • ایجاد سناریوهای اعتباری و کیف پول
 • امکان ارتقاء به پلنهای بالاتر
 • ایجاد شرایط خاص برای مصرف اعتبار
 • تنظیم تاریخ انقضاء برای اعتبارهای داده شده به مشتری
 • امکان تعیین شعبه برای خرج کردن اعتبار
 • امکان تعیین روز و ساعت خاص برای مصرف اعتبار
 • امکان محدود کردن اعتبار داده شده برای خرید از کالا و گروه های خاص کالا
 • ایجاد سناریوهای امتیازی
 • ایجاد سناریوهای ترکیبی امتیاز بر اساس بازه‌های مختلف خرید
 • امکان طراحی سناریو امتیاز ثابت
 • امکان ایجاد سناریو امتیاز متغیر
 • امکان تعیین امتیاز دهی به مشتریان در صورت خرید در ساعات خاص
 • امکان تعیین امتیازدهی به مشتریان در صورت خرید در روزهای خاصی از هفته
 • امکان تعیین امتیاز دهی به مشتریان در صورت خرید کالای خاص
 • امکان تعیین امتیاز دهی به مشتریان در صورت خرید از گروه کالای خاص
 • امکان تعیین امتیاز دهی به مشتریان در صورت پرداخت با یکی از روشهای پرداخت تعیین شده
 • امکان تعیین امتیاز دهی به مشتریان درصورتی که تعداد اقلام سبد خرید او برابر با میزان تعیین شده باشد.
 • طراحی سناریوهای تخفیفی
 • ایجاد سناریوی تخفیف ثابت
 • ایجاد سناریوی تخفیف درصدی
 • امکان تعیین حداکثر مبلغ تخفیف
 • امکان تعریف کالای اشانتیون و اعمال اتوماتیک روی فاکتور مشتری
 • امکان دادن تخفیف در صورت خرید در در ساعت خاص شیانه روز
 • امکان دادن تخفیف در صورت خرید در روزهای خاصی از هفته
 • امکان طراحی سناریوی تخفیف اعتباری (Cash back) و بازگشت درصدی از مبلغ خرید مشتری به کیف پول
 • امکان تعیین شعبه مصرف اعتبار در صورت شارژ در صدی از خرید مشتری
 • امکان تعیین تاریخ انقضاء برای اعتبار داده شده در زمان خرید مشتری
 • امکان طراحی سناریوهای ترکیبی تخفیف به صورت همزمان( تخفیف نقدی و شارژ‌در حساب)
 • امکان تعیین تخفیف‌های مختلف در بازه‌های مختلف مبلغ خرید مشتری و محاسبه اتوماتیک
 • امکان تعیین حداقل تعداد اقلام صورت حساب مشتری جهت برخورداری از تخفیف
 • امکان تعریف یک کالا با درصد تخفیف خاص در صورت برقرارشدن شرطهای موجود در سناریوی تخفیفی
 • امکان طراحی سناریوهای تخفیف پلکانی
 • امکان تخفیف دهی به مشتری در مرتبه‌های مختلف خرید او(اولین خرید،سومین خرید و..)
 • امکان بازگردادن درصدی از مبلغ خرید مشتری به کیف پول در مرتبه های مختلف خرید
 • امکان طراحی سناریوی تخفیف پلاکانی به صورت ترکیبی (تخیف نقدی،شارژ در حساب،کالای هدیه،حداقل مبلغ خرید)
 • امکان تعیین تاریخ شروع و پایان ناریوهای وفاداری و شروع و منقضی شدن سناریوها به صورت اتوماتیک
 • امکان طراحی سناریوهای ارتقاء گروه مشتری
 • امکان تعیین شرط حداقل خرید هفتگی یا ماهانه مشتری و ارتقاء اتوماتیک به گروه بالاتر در صورت برقراری شرطها
 • امکان تعیین امتیاز مورد نیاز برای ارتقاء گروه مشتری و ارتقاء اتوماتیک گروه مشتری در صورت رسیدن به امتیاز تعیین شده
 • امکان تعریف هدیه ارتقاء گروه در صورت ارتقاء گروه مشتری و اختصاص اتوماتیک هدیه به مشتری
 • امکان طراحی سناریوی ارتقاء گروه به صورت ترکیب امتیاز و مبلغ خرید
 • امکان تعریف امتیاز ،‌اعتبار و کالا به عنوان هدیه ارتقاء گروه
 • امکان طراحی سناریوی قوانین ماندن در گروه و تنزل به گروه پایین‌تر در صورت عدم احراز شرط‌های تعیین شده
 • تعریف گروه و سطح مشتری: نامحدود
 • امکان صدور انواع کارت برای مشتریان (مغناطیسی،بارکد،RFID)
 • امکان صدور فاکتور و صورتحساب سریع (فقط مبلغ خرید مشتری وارد می‌شود)
 • امکان صدور فاکتور و صورت‌حساب کامل (وارد کردن اقلام خریداری شده مشتری به همراه تعداد و قیمت و..)
 • محاسبه اتوماتیک امتیاز،تخفیف نقدی،مبلغ شارژ در حساب و هدیه هنگام صدور صورت‌حساب برای مشتری
 • امکان پرینت صورت‌‌حساب به همراه نمایش مبلغ تخفیف، مبلغ شارژ‌در حساب ،‌موجودی کیف پول مشتری و...(
 • ارسال اتوماتیک پیامک به مشتری پس از ثبت صورت حساب
 • تعریف کالا و گروه‌های کالا
 • امکان تعریف بارکد، عکس کالا و موجودی کالا
 • سیستم انبار(نمایش ورود و خروج کالا و موجودی هر کالا)
 • امکان افزایش یا کاهش قیمت کالاها به صورت گروهی
 • نمایش سوابق خریدهای قبلی مشتری با جزئیات کامل
 • نمایش سوابق عضویت مشتری در گروه های مشتری و سوابق ارتقاء گروه مشتری
 • امکان تغییر گروه مشتری به صورت دستی
 • امکان شارژ‌کیف پول مشتری به صورت دستی به میزان دلخواه
 • امکان تعیین تاریخ انقضاء و شعبه مصرف اعتبار برای شارژ‌انجام شده در کیف پول مشتری
 • امکان پرداخت با استفاده از اعتبار و کیف پول مشتری در هنگام ثبت فاکتور
 • امکان افزایش امتیاز مشتری به صورت دستی
 • امکان طراحی و تعریف انواع هدایا
 • امکان تعریف هدیه روز تولد مشتری و تبریک اتوماتیک روز تولد مشتری
 • امکان شارژ‌کیف پول مشتری به میزان دلخواه به صورت اتوماتیک و تعیین تاریخ انقضاء برای مصرف آن در روز تولد مشتری به عنوان هدیه تولد
 • امکان افزایش امتیاز مشتری به صورت اتوماتیک در روز تولد مشتری
 • امکان اختصاص هدیه کالایی به مشتری به صورت اتوماتیک در روز تولد مشتری
 • امکان تعریف هدیه عضویت مشتری و اختصاص اتوماتیک آن به مشتری پس از عضویت در باشگاه مشتریان
 • List Itemامکان تعریف هدیه‌های سفارشی و امتیاز مورد نیاز برای خرید ان‌ها
 • امکان تبدیل امتیاز مشتری به اعتبار خرید
 • امکان تعریف هدیه معرفی به دوستان
 • امکان پورسانت دهی به معرف
 • امکان اختصاص امتیاز،اعتبار یا کالای هدیه به معرف و شخص معرفی شده به صورت اتوماتیک
 • امکان طراحی سناریوی رویدادها (Events)
 • طراحی سناریوی افزایش امتیاز یا اعتبار مشتری پس از امتیازدهی به محصولات در اپلیکیشن
 • طراحی سناریوی افزایش امتیاز یا اعتبار مشتری پس از ثبت نظر درباره فروشگاه و شعبه در اپلیکیشن
 • طراحی سناریوی افزایش امتیاز یا اعتبار مشتری پس از تکمیل پروفایل در اپلیکیشن
 • طراحی رویدادهای سفارشی افزایش یا کاهش امتیاز و اعتبار و فراخوانی آن از طریق API
 • ارسال اتوماتیک پیامک و نوتیفیکیشن در زمان ثبت نام مشتری
 • ارسال اتوماتیک پیامک و نوتیفیکیشن در زمان افزایش/کاهش امتیاز مشتری
 • ارسال اتوماتیک پیامک و نوتیفیکیشن در زمان افایش/کاهش اعتبار مشتری
 • ارسال اتوماتیک پیامک و نوتیفیکیشن در زمان ثبت صورت‌حساب جدید
 • ارسال اتوماتیک پیامک و نوتیفیکیشن در زمان ارتقاء گروه مشتری
 • ارسال اتوماتیک پیامک و نوتیفیکیشن در زمان اعطای هدیه به مشتری
 • ارسال اتوماتیک پیامک به صاحب فروشگاه در زمان ثبت سفارش جدید
 • List ارسال اتوماتیک پیامک و نوتیفیکیشن در زمان تغییر وضعیت سفارش
 • امکان ارسال پیامک با متن دلخواه به مشتریان و یا گروه های خاص از مشتریان
 • ارسال پیامک‌های سیستمی و اتوماتیک از خط خدماتی شده
 • امکان تعریف کاربران با سطوح دسترسی مختلف به صورت نامحدود
 • نمایش ریز تراکنش‌های امتیاز
 • نمایش ریز تراکنش‌های اعتبار
 • گزارش ویژه مشتریان وفادار
 • امکان ارتقاء گروه ، افزایش اعتبار و یا اختصاص هدیه به مشتریان وفادار
 • امکان ورود و ثبت اطلاعات مشتریان از طریق فایل اکسل به صورت گروهی
 • امکان گرفتن خروجی اکسل از لیست مشتریان به همراه اعتبار و امتیازات و دیگر جزئیات
 • امکان گرفتن خروجی اکسل از لیست سفارشات و فاکتورهای ثبت شده
 • امکان تعریف امتیاز ثبت حضور مشتری
 • پشتیانی آنلاین
 • دسترسی به وب سرویس
 • امکان ثبت حضور مشتری به صورت دستی و اختصاص امتیاز به او بابت حضور در فروشگاه
 • وب سرویس دو طرفه web Hook
 • امکان ارتقاء به پلن‌های بالاتر
 • سیستم مدیریت شعب (قابل فعال‌سازی از طریق خرید بسته افزایشی شعبه از داخل نرم افزار)
 • اپلیکیشن اختصاصی
 • امکان فروش آنلاین در اپلیکیشن

Silver

همراه با اپلیکیشن اختصاصی
 • تمامی امکانات پلن Bronze به اضافه امکانات زیر:
 • تا ۵۰۰۰ مشتری
 • اپلیکیشن اختصاصی با امکانات زیر:
 • نام اپلیکیشن ، آیکون و لوگو اختصاصی فروشگاه شما
 • امکان ورود مشتریان عضو شده در باشگاه مشتریان با استفاده از شماره موبایل و کد تایید پیامکی
 • امکان عضویت مشتریان جدید در باشگاه مشتریان با ورود شماره موبایل و تکمیل پروفایل
 • نمایش اعتبار کیف پول مشتری و ریز تراکنش‌های آن
 • نمایش امتیاز فعلی مشتری و ریز تراکنش‌های آن
 • نمایش گروه و سطح مشتری
 • نمایش گروه بعدی مشتری و شرایط ارتقاء به گروه بالاتر
 • نمایش آدرس و تلفن فروشگاه
 • نمایش هدیه‌های تعریف شده توسط فروشگاه به مشتری
 • امکان خرید هدیه توسط مشتری به وسیله امتیاز
 • تبدیل امتیاز به اعتبار توسط مشتری و شارژ‌ اتوماتیک کیف پول پس از کسر امتیاز
 • نمایش محصولات فروشگاه به همراه جزپیات ،قیمت، گروه و تصاویر آن
 • امکان معرفی به دوستان و لینک اختصاصی مشتری
 • نمایش هدیه‌های فعال مشتری و مهلت دریافت آن
 • نمایش طرح‌ها و سناریوهای تخفیفی و امتیازی طراحی شده توسط فروشگاه به مشتری به همراه جزپیات و شرایط تعیین شده آن
 • صندوق پیام و نمایش نوتیفیکیشن های ارسال شده برای مشتری
 • دریافت لحظه‌ای نوتیفیکیشن
 • نمایش سوابق خرید توسط مشتری
 • نمایش لیست شعبه‌ها به همراه جزئیات هر شعبه در صورت داشتن شعبه
 • صفحه اختصاصی برای هر شعبه به همراه اسلایدر اختصاصی و نمایش هدیه‌های آن شعبه
 • نمایش طرح‌های تخفیفی و امتیازی فعال در هر شعبه در صفحه اختصاصی هر کدام از شعبه‌ها
 • نمایش هدیه‌های تعریف شده برای هر شعبه به همراه امکان خرید هدیه با استفاده از امتیاز
 • نمایش هدیه‌های خریداری شده مشتریان در پنل مدیریت فروشگاه
 • نمایش لحظه‌ای مشتریان عضو شده از طریق اپلیکیشن در پنل فروشگاه
 • ساب دامین اختصاصی برای اپلیکیشن
 • امکان خرید ماژول دامین اختصاصی برای اپلیکیشن و داشتن آدرس اختصاصی برای اپلیکیشن
 • امکان استفاده در تمامی سیستم عامل‌ها (android,ios,mac,windows,linux)
 • ثبت نظر و امتیازدهی به فروشگاه توسط مشتریان
 • ثبت نظر و امتیازدهی به محصولات توسط مشتریان
 • نمایش نظرات ثبت شده توسط مشتریان در پنل مدیریت فروشگاه و تایید یا رد کردن آنها
 • پشتیبانی آنلاین
 • قابلیت ارتقاء به پلن بالاتر
 • سیستم مدیریت شعب (قابل فعال‌سازی از طریق خرید بسته افزایشی شعبه از داخل نرم افزار)
 • امکان فروش آنلاین محصولات در اپلیکیشن (قابل فعال سازی به صورت مجزا از طریق خرید ماژول در مارکت شکلات)

Gold

مدیریت شعبه + امکان فروش آنلاین
 • تمامی امکانات پلن Silver به اضافه امکانات زیر:
 • تا ۲۰۰۰۰ مشتری
 • سیستم مدیریت شعب: ۳ شعبه
 • امکان تعریف شعبه به همراه اکانت برای مدیر و کارکنان شعبه
 • پنل مدیریت برای هر شعبه به همراه تعیین سطح دسترسی مختلف برای مدیر و کارمندان شعبه
 • ایجاد طرح‌های وفاداری سراسری و یا منحصر به شعبه خاص
 • امکان استفاده از خدمات باشگاه مشتریان توسط مشتریان در تمامی شعبه‌ها
 • نمایش و مدیریت صورت‌حسابهای صادر شده توسط شعبه ها در پنل مدیریت
 • صفحه اختصاصی هر شعبه در اپلیکیشن اختصاصی فروشگاه
 • امکان فروش آنلاین در اپلیکیشن اختصاصی فروشگاه
 • محاسبه اتوماتیک تخفیف و امتیازی که به خرید مشتری تعلق می‌گیرد.
 • محاسبه اتوماتیک مبلغ شارژ در حساب که به خرید مشتری تعلق می‌گیرد.
 • نمایش کالای اشانتیون اختصاص داده شده به مشتری بابت خرید جاری و اعمال اتومایک آن روی خرید مشتری
 • امکان تعریف روش‌های مختلف ارسال و هزینه آن و انتخاب توسط مشتری در اپ
 • امکان تعریف روش‌های مختلف پرداخت و انتخاب آن توسط مشتری در اپ
 • نمایش تخفیف نقدی،امتیاز،تخفیف اعتباری و کالای هدیه ، و باقیمانده قابل پرداخت به مشتری
 • امکان پرداخت آنلاین توسط درگاه اختصاصی فروشگاه *
 • نمایش لیست سفارش‌های آنلاین در پنل فروشگاه
 • اطلاع رسانی به مدیر فروشگاه در صورت ثبت سفارش جدید
 • امکان تایید یا رد کردن یک سفارش در پنل مدیریت
 • امکان چاپ سفارش به همراه جزپیات کامل
 • تعریف وضعیت‌های مختلف سفارش به ثورت داینامیک
 • تغییر لحظه‌ای وضعیت سفارش مشتری و اطلاع رسانی از طریق پیامک یا نوتیفیکیشن به او
 • نمایش و پیگیری لحظه‌ای وضعیت سفارش توسط مشتری از طریق اپلیکیشن
 • امکان ثبت جزپیات مرسوله ارسالی برای مشتری از جمله شماره بارنامه، تاریخ ارسال و...
 • امکان فعال و یا غیرفعال کردن فروش آنلاین به صورت لحظه‌ای
 • امکان تنظیم عدم ثبت سفارش آنلاین در صورت اتمام موجودی کالا
 • امکان تنظیم عدم نمایش کالاهایی که موجودی آنها تمام شده است
 • پشتیبانی آنلاین

enterprise

سازمانی
تماس بگیرید
 • تمامی امکانات نرم افزار نامحدود
 • نامحدود مشتری
 • تعداد شعبه‌ها: نامحدود
 • اپلیکیشن اختصاصی
 • سیستم مدیریت شعب: نامحدود
 • دامین اختصاصی
 • پشتیبانی آنلاین
 • سفارشی سازی نرم افزار
 • امکانات اختصاصی
 • اتصال به دیگر سامانه‌های سازمان
 • قرارداد کتبی

اعتبار قیمتهای فوق تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ می باشد.

پلن سازمانی با امکانات ویژه

 • شخصی سازی و سفارشی سازی بر اساس نیازهای سازمان
 • برندینگ اختصاصی با لوگو و نام سازمان
 • سرورهای قدرتمند و پشتیبانی اختصاصی
 • طراحی و پیاده سازی سناریوها و امکانات اختصاصی مورد نیاز
 • بدون محدودیت در امکانات
 • اتصال به سامانه‌ها و نرم‌افزارهای سازمان از طریق وب سرویس به منظور یک‌پارچه سازی
 • تنظیم قرارداد رسمی

لطفا جهت مشاوره رایگان و تنظیم جلسه پرزنت تماس بگیرید.

تا ۷ روز ضمانت بازگشت وجه

شکلات تضمین می کند در صورتی که از نرم افزار خریداری شده راضی نبودید تا یک هفته بعد از خرید شما ، کل مبلغ دریافتی را به شما عودت دهد. این امکان فقط برای پلنهای سالانه و مادام العمر میسر می باشد.

سوالی دارید؟

شکلات یک نرم افزار ابری است که بر روی سرورهای قدرتمند شکلات قرار دارد. نرم افزار به صورت یک پنل مدیریت تحت وب می باشد که با وارد کردن نام کاربری و رمز عبوری که موقع ثبت نام تعیین میکنید بهش دسترسی دارید.

به این صورت در هر مکان و در هر زمان و با هر دیوایسی که به اینترنت متصل باشه می تونید از نرم افزار استفاده کنید و نیازی به نصب و دردسرهاش را نداره.

نرم افزار شکلات با استفاده از برورترین روشهای امنیت اطلاعات در کد نویسی و همچنین استفاده از فایروالهای سخت افزاری و نرم افزاری بر روی سرورهای شکلات محافظت میشه.

همچنین پشتیبان گیری از دیتابیس نرم افزار به صورت منظم و مداوم انجام میشه.

 

خیر. شکلات فقط به صورت SaaS ارائه میشه.

اپلیکیشن باشگاه مشتریان شکلات ، راه ارتباطی شما با مشتریانتون هست. مشتریان شما میتونن ضمن عضویت در باشپاه مشتریان شما ، میزان اعتبار ، امتیاز و سطحشون را ببینن.هدیه های که تهریف کردید را با استفاده از امتیازاتشون بخرن و یا دوستانشون را به فروشگاه شما معرفی کنن و هدیه بگیرن.

لیست کامل امکانات اپلیکیشن را میتونید اینجا ببینید.

بله. شما در هر لحظه میتونید به هر تعداد ،شعبه های فروشگاه خودتون را افزایش بدید و به صورت یکپارچه در تمامی شعبه ها از نرم افزار استفاده کنید.

بله از طریق مارکت شکلات که در داخل پنل مدیریت فروشگاه قرار داره ، میتونید با قیمهای مصوب و مناسب و به هر میزان اهتبار پیامکتون را شارژ کنید.

لازم به ذکر هست که پیامکها  از خطوط خدماتی شده برای مشتریان شما ارسال میشه.

پشتیبانی به صورت آنلاین و در ساعات اداری انجام میشه.

از طریق ارسال تیکت پشتیبانی و همچنین تماس تلفنی و یا چت در واتس اپ.