تخفیف‌دادن به مشتری:۲ نکته مهم برای تخفیف هوشمند

تخفیف‌دادن به مشتری یا وفادار سازی مشتری؟ تخفیف‌دادن به مشتری به نوعی یک بازاریابی و سود دو طرفه است برای…

آذر ۱۳۹۸