باشگاه مشتریان چیست و چه ارتباطی با مشتریان دارد؟

نرم افزار باشگاه مشتریان چیست و چه ارتباطی با مشتریان دارد؟ آیا تأثیری بر فروش دارد؟ آن قدر ارزش دارد…

بهمن ۱۳۹۸
۴ نکته مهم که هر فروشنده ای باید در مورد نرم‌افزار باشگاه مشتریان بداند

در سال ۱۹۷۳ یک تاجر آمریکایی با یک نشانی از جنس مس پایه و شالودۀ طرحی را ریخت که امروزه…

دی ۱۳۹۸