در مورد مشتری مداری بیشتر بدانید

بر اساس تعریف مشتری مداری عبارت است از نوعی فرهنگ سازمانی که رفتارهای لازم جهت ارزش گذاشتن به مشتریان را…

مهر ۱۳۹۸