درباره ما

نرم‌افزار مدیریت مشتریان شکلات یک نرم‌افزار جامع ابری است که در سال ۱۳۹۸ با هدف کمک به رشد و شکوفایی کسب‌وکارها ایجاد شد. فرایند تحقیق و تحلیل پروژه از مدت‌ها قبل با بررسی وضعیت بازار، نیاز کسب‌وکارها، نرم‌افزارهای موجود و اجرا شده در سراسر جهان آغاز شد.

هدف نرم‌افزار شکلات، ایجاد بسترهایی کامل و متنوع برای کسب‌وکارهایی است که میکوشند همواره مشتریان جدید و همیشگی جذب کرده و مشتریان فعلی خود را وفادار سازند.

ما با بررسی صدها مدل و راهکارهای تشویقی جهت جذب مشتری، در نهایت به تولید نرم‌افزاری رسیدیم که توانایی ایجاد انواع طرح‌ها و روش‌های متنوع جهت جلب رضایت مشتری را داراست و در نهایت تلاش می‌کند که تعاملی پایدار میان مشتری و کسب‌وکار ایجاد گردد.

آرمان شکلات از ایجاد این نرم‌افزار، رشد روز‌افزون کسب‌وکارهای مختلف و در نتیجه پیشرفت اقتصاد میهن عزیزمان ایران است.