اپلیکیشن باشگاه مشتریان

هزار تومان ۸۰ ماهانه
 • عضویت مشتریان
 • نمایش طرح های وفاداری
 • خرید هدیه با امتیاز
 • معرفی به دوستان
 • ثبت نظر و امتیاز
 • نمایش اعتبار و تراکنش ها
 • نمایش امتیاز
 • نمایش گروه و سطح مشتری
 • فروش آنلاین محصولات
 • ساب دامین اختصاصی
 • پشتیبانی آنلاین

باشگاه مشتریان + فروش آنلاین

هزار تومان ۱۲۰ ماهانه
 • عضویت مشتریان
 • نمایش طرح های وفاداری
 • خرید هدیه با امتیاز
 • معرفی به دوستان
 • ثبت نظر و امتیاز
 • نمایش اعتبار و تراکنش ها
 • نمایش امتیاز
 • نمایش گروه و سطح مشتری
 • فروش آنلاین محصولات
 • ساب دامین اختصاصی
 • پشتیبانی آنلاین
محبوب