نرم افزار کارت تخفیف و کارت هدیه

صدور انواع کارت های تخفیف نرم افزار باشگاه مشتریان شکلات ، امکان صدور انواع کارت تخفیف ، کارت هدیه اعتباری…

فروردین ۱۳۹۹
بهترین باشگاه مشتریان ایران و امکانات آن

قسمت اول- معرفی بهترین باشگاه مشتریان ایران و امکانات آن بهترین باشگاه مشتریان ایران، چکیده و عصارۀ سال ها تلاش،…

اسفند ۱۳۹۸